กิจกรรมเส่งเฮงรายการ IRONCHEF

บริษัท อินทัชธนกร จำกัด (“เส่งเฮง เต้าหู้ใบตอง”) เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2498 โดยได้เริ่มต้นจากการขายเต้าหู้ที่แรก ณ ตลาดพลู ซึ่งความหมายที่มาของคำว่า เส่งเฮง เป็นภาษาจีน มีความหมายว่า ความเจริญรุ่งเรือง และความโชคดี โดยการเลือกใช้ชื่อนี้ ก็เพื่อส่งต่อความโชคดีให้กับผู้บริโภค

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 – 2551 ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท อินทัชธนกร จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปถั่วเหลืองใน จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้า ในตรา เส่งเฮง เต้าหู้ใบตอง พร้อมทั้งได้รับมาตรฐาน GMP HACCP จาก Intertek และ ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 – 2564 บริษัทได้รับการรับรอง มาตรฐานถั่วเหลืองออร์แกนิก Valid IT ซึ่งเป็นมาตรฐานออร์แกนิสากลที่ทั่วโลกยอมรับ โดยเป็นโรงงานแรกและโรงงานเดียวในประเทศไทย ที่ได้มาตรฐานออร์แกนิกจากประเทศยุโรป ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นรักษาคุณภาพ โดยยึดหลัก3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ คสามพิถีพิถัน และ ความดั้งเดิม จนกลายมาเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีสินค้าภายใต้แบรนด์ รูปแบบวัตถุดิบ รวมไปถึงการรับผลิตแบรนด์ OEM ให้กับทั้งโรงงานอาหาร และ แบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย 

เราพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการสรรหาวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบหลัก ถั่วเหลือง เราจ้างปลูกกับเกษตรกรบนพื้นที่ราบสูง ใน อำเภอปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น โดยพื้นที่ปลูกจะเป็นพื้นที่ ที่ได้รับมาตรฐาน GAP รวมไปถึงเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองซึ่งเป็นถั่วเหลือง non-GMO(s)