OUR
VISION

เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมในการ
พัฒนาอาหารที่สร้างวิถีชีวิต
และสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค

OUR
MISSION

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ผู้บริโภค ส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้
บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัท อินทัชธนกร จำกัด
“เส่งเฮง เต้าหู้ใบตอง”

เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2498

โดยได้เริ่มต้นจากการขายเต้าหู้ที่แรก ณ ตลาดพลู
ซึ่งความหมายที่มาของคำว่า เส่งเฮง เป็นภาษาจีน มีความหมายว่า ความเจริญรุ่งเรือง 
และความโชคดี โดยการเลือกใช้ชื่อนี้ ก็เพื่อส่งต่อความโชคดีให้กับผู้บริโภค

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 – 2551

ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท อินทัชธนกร จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปถั่วเหลืองใน จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งขยายช่องทาง
จัดจำหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้า ในตรา เส่งเฮง เต้าหู้ใบตอง พร้อมทั้งได้รับมาตรฐาน GMP HACCP จาก Intertek

พ.ศ. 2562 - 2564

บริษัทได้รับการรับรอง มาตรฐานถั่วเหลืองออร์แกนิก Valid IT ซึ่งเป็นมาตรฐานออร์แกนิสากลที่ทั่วโลกยอมรับ โดยเป็นโรงงานแรก
และโรงงานเดียวในประเทศไทย ที่ได้มาตรฐานออร์แกนิกจากประเทศยุโรป

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา

บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งมั่นรักษาคุณภาพ โดยยึดหลัก3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ คสามพิถีพิถัน และ ความดั้งเดิม จนกลายมาเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ถั่วเหลืองที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีสินค้าภายใต้แบรนด์ รูปแบบวัตถุดิบ รวมไปถึงการรับผลิตแบรนด์ OEM ให้กับทั้ง
โรงงานอาหาร และ แบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย

เราพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการสรรหาวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบหลัก ถั่วเหลืองเราจ้างปลูกกับเกษตรกรบนพื้นที่ราบสูง ใน อำเภอปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นโดยพื้นที่ปลูกจะเป็นพื้นที่ ที่ได้รับมาตรฐาน GAPรวมไปถึงเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองซึ่งเป็นถั่วเหลือง non-GMO(s

มั่นใจใน
มาตรฐานโรงงาน