ส่งมอบสุขภาพที่ดี
ให้กับผู้บริโภค

ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา

WHO WE ARE?

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นรักษาคุณภาพ โดยยึดหลัก3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ คสามพิถีพิถัน และ ความดั้งเดิม จนกลายมาเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีสินค้าภายใต้แบรนด์ รูปแบบวัตถุดิบ รวมไปถึงการรับผลิตแบรนด์ OEM ให้กับทั้งโรงงานอาหาร และ แบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย

เราพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการสรรหาวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบหลัก ถั่วเหลือง เราจ้างปลูกกับเกษตรกรบนพื้นที่ราบสูง ใน อำเภอปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น โดยพื้นที่ปลูกจะเป็นพื้นที่ ที่ได้รับมาตรฐาน GAP รวมไปถึงเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองซึ่งเป็นถั่วเหลือง non-GMO(s)

HIGHLIGHT PRODUCTS

การให้บริการรับจ้างผลิต
ในแบรนด์ของลูกค้า OEM

ขั้นตอนการให้บริการสำหรับการพัฒนาสูตร

PRODUCT CONSULTING

ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์​

PRODUCT DEVLOPMENT

ทำการพัฒนาสูตร

FDA REGISTRATION

ดำนเนินการขอ อย.

PRODUCTION PROCESS

กระบวนการผลิต

SHIPMENT

ส่งมอบสินค้าพร้อมขาย